Adults 14-59 anys
Nens 4-13 anys
Seniors +59 anys
Bebés 0-3 anys
Família numerosa
Confirmar

Som

Menorca

La teva naviliera entre Alcudia i Ciutadella

Avis legal

En compliment del que es disposa en el Títol II de la LSSICE, SERVEIS I CONCESSIONS MARÍTIMES EIVISSENQUES, S. a. se serveix incorporar a continuació la requerida publicitat mercantil: La present seu web es troba sota la titularitat de SERVEIS I CONCESSIONS MARÍTIMES EIVISSENQUES, S.A. (d'ara endavant, "SERCOMISA"), entitat mercantil amb NIF A-07066749 i amb domicili social en C/ Aragó, 71, 07800, Eivissa, (Balears).

SERCOMISA garanteix la protecció i confidencialitat de les dades que ens proporcionin els nostres clients, la recollida i el tractament dels quals es farà d'acord amb la L.O. 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i a l'empara del que es disposa en l'article 12.1 de la L.O. 1/1992 sobre protecció de la seguretat ciutadana. Totes les dades facilitades seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de SERVEIS I CONCESSIONS MARÍTIMES EIVISSENQUES, S. a., A-07066749. La finalitat d'aquest fitxer és la de donar compliment de les disposicions legals vigents en matèria de registre d'entrada de viatgers, així com informar-lo puntualment de la nostra ofertes i novetats i realització d'estudis estadístics. L'informem que pot exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: C/ Aragó, 71, 07800, Eivissa, Balears.

Fet