Adults 14-59 anys
Nens 4-13 anys
Seniors +59 anys
Bebés 0-3 anys
Família numerosa
Confirmar

Som

Menorca

La teva naviliera entre Alcudia i Ciutadella

Política de Privacitat

Aquesta declaració de privacitat conté nombrosos detalls generals i tècnics sobre les mesures que prenem per a assegurar el màxim respecte a la privacitat dels nostres visitants. L'objectiu últim de SERVEIS I CONCESSIONS MARÍTIMES EIVISSENQUES, S.A. (d'ara endavant "SERCOMISA") és que les necessitats i expectatives dels seus clients conformin la base de tot el que fa la nostra organització - incloent protegir la seva privacitat.

SERCOMISA garanteix la protecció i confidencialitat de les dades que ens proporcionin els nostres clients, la recollida i el tractament dels quals es fa d'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a l'empara del que es disposa en l'article 12.1 de la Llei orgànica 1/1992 sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana.

Totes les dades facilitades seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de SERCOMISA. La finalitat d'aquest fitxer és la de donar compliment de les disposicions legals vigents en matèria de registre d'entrada de viatgers així com informar-lo puntualment de la nostra ofertes i novetats i realització d'estudis estadístics.

L'informem que pot exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: SERVEIS I CONCESSIONS MARÍTIMES EIVISSENQUES, S. a., C/ARAGON,71, 07800, Eivissa, Balears

Així mateix, les particularitats de la nostra web es regeixen pels següents principis a l'hora de governar l'aplicació de la seva política de privacitat:

Navegació: El present lloc web no està configurat per a recol·lectar informació personal de cap naturalesa per mitjà de l'ordinador emprat mentre es navega pel lloc web. Això implica que, tret que l'Usuari ens proporcioni informació personal de manera voluntària i explícita, mai sabrem el seu nom, la seva adreça de correu electrònic, així com qualsevol altra informació que pugui identificar a aquest.

Cookies: La nostra web utilitza en determinats processos tecnologia basada en "Cookies". El nostre lloc web requereix l'ús de cookies durant determinats processos, com ara:

reconèixer visitants quan retornen a les nostres pàgines

emmagatzemar i invocar les preferències d'accés a àrees exclusives de l'Usuari cada vegada que aquest retorna a les pàgines

mesurar l'ús exercit sobre el lloc web per part de l'Usuari.

La naturalesa de les cookies que empra el nostre lloc web són definides com a cookies "persistents", atès que romanen en el disc dur del PC de l'Usuari fins que són eliminades o esborrades per aquest últim. SERCOMISA no empra cookies per a obtenir informació referent a les visites de l'Usuari a altres llocs web ni qualsevol altra informació a part d'aquella concernent a la seva interacció específica amb el lloc web de SERCOMISA. Les cookies no corrompen ni danyen la computadora ni els arxius o programes que estan instal·lats en aquesta.

Si l'Usuari no desitja rebre aquestes cookies, pot configurar el seu navegador perquè rebutgi les mateixes (consulti les instruccions específiques del seu navegador per a això), encara que el fer-ho afectarà la seva capacitat per a efectuar unes certes transaccions en el lloc web i a la seva experiència general de navegació.

Informació requerida per a executar les transaccions requerides per l'Usuari: Quan requerim obtenir informació per part de l'Usuari, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Per exemple, si vostè desitja efectuar una reserva al nostre hotel, li sol·licitarem que ens proporcioni informació específica com a nom, direcció, número de telèfon, e-mail, tipus de targeta de crèdit, número i data de caducitat d'aquesta, etc., per a processar aquesta reserva. Utilitzarem el seu e-mail per a enviar una confirmació i, si fos necessari, empraríem la informació restant per a contactar amb vostè si fos precisa la seva ajuda per a processar la reserva.

Emmagatzematge de la informació: SERCOMISA l'informa que, en emplenar el formulari de reserva en el nostre lloc web, la informació personal de l'Usuari que és emmagatzemada en els servidors de SERCOMISA inclou el nom i adreça postal completa d'aquest, així com adreça de correu electrònic, CIF o NIF i número de telèfon.

En cap cas SERCOMISA emmagatzemarà les dades de targeta de crèdit o altres mitjans de pagament aportats per l'Usuari a través del present lloc web en fitxer de dades propi o pertanyent a terceres parts.

E-mail: La política de SERCOMISA respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que siguin d'utilitat a l'Usuari i que aquest hagi sol·licitat rebre. Quan l'Usuari realitza una reserva a través de la web i subministra la seva adreça d'e-mail, no serà contactat per e-mail en cap moment sobre ofertes i promocions, tret que així ho hagi fet requerit de manera explícita durant el procés de perfeccionament de la seva reserva o registre de dades personals. Les úniques comunicacions que rebrà seran les relatives a la confirmació de registre de la seva informació en la base de dades privada de SERCOMISA, i a la confirmació de la seva reserva després de completar el procés de pagament de garantia d'aquesta. Comunicacions addicionals podran incloure recordatoris de la seva contrasenya o còpies de sol·licituds de reserva sota petició. En aquests últims casos aquestes comunicacions responen a processos requerits i iniciats per l'Usuari. Més enllà d'aquests quatre supòsits, SERCOMISA no remetrà a l'Usuari cap mena d'informació addicional no requerida expressament per aquest.

Ús de la informació: La informació personal que subministri l'Usuari en el curs d'utilització del lloc web per a realitzar una reserva és posada a la disposició de l'hotel sol·licitat a fi de que aquest procedeixi a processar la seva sol·licitud. Si l'Usuari cancel·la la seva reserva, la informació emmagatzemada prèviament queda guardada en els nostres registres amb l'únic objectiu de comptar amb un registre històric de sol·licituds i no és accedida novament. Després que l'Usuari hagi completat la seva estada en qualsevol dels hotels de SERCOMISA, la informació emmagatzemada pot ser utilitzada per a accions de màrqueting directe offline, sense perjudici de l'exposat en el paràgraf anterior.

Divulgació de la informació a terceres parts: SERCOMISA pot divulgar les Dades Personals si està legalment obligat o autoritzat a fer això o si SERCOMISA considera de bona fe que tal acció és necessària per a (a) complir amb les normes legals o cooperar en una acció judicial entaulada contra SERCOMISA o el lloc; (b) protegir o defensar els drets o la propietat de SERCOMISA, el lloc o els seus usuaris, i (c) actuar en situacions d'emergència per a protegir la seguretat personal de SERCOMISA o del lloc.

Enllaços a altres llocs: Si l'Usuari opta a abandonar aquest lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a SERCOMISA, aquest últim no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'Usuari.

Qüestions legals: Aquest és un lloc web espanyol i està subjecte a la Llei espanyola. SERCOMISA podrà disposar de la informació personal proporcionada per l'Usuari sense el seu consentiment quan així li sigui exigit legalment, o bé actuant de bona fe sempre que aquesta acció sigui necessària per a investigar o protegir els convidats, visitants o associats de SERCOMISA o a béns de la seva propietat (incloent aquest lloc web).

Canvis en la Política de Privacitat d'aquest lloc web: En el futur, SERCOMISA podrà incloure canvis en la Política de Privacitat d'aquest lloc web. Tots els canvis seran posats a la seva disposició en aquesta secció, a fi de mantenir informat a l'Usuari de quina informació recol·lecta el lloc web, com aquesta és processada i utilitzada i com pot posar-se a la disposició de tercers.

De conformitat amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa el Client que les dades de caràcter personal facilitats en emplenar el formulari de serveis i reserves seran objecte de tractament per part de Serveis i Concessions Marítimes Eivissenques, S. a., proveïda de CIF A07066749, amb domicili social en Carrer Aragó núm. 71, Baixos, Eivissa, Illes Balears, C.P.: 07800.

D'altra banda, sobre la base de l'interès legítim, la companyia naviliera tractarà dades personals del Client per a l'enviament de comunicacions comercials sobre els productes i serveis turístics subministrats pel responsable, tot això amb la finalitat de donar un millor servei al client.

No obstant això, el Client pot en qualsevol moment oposar-se a aquest tractament sense que, en cap cas, aquesta oposició condicioni a l'execució del contracte principal.

El Client pot contactar amb el Servei d'Atenció al Client dels responsables a través del telèfon gratuït (+34) 971 31 44 33, o a través de la pàgina web: http://www.trasmapi.com/contacto

El responsable es compromet a aplicar quantes mesures tècniques i organitzatives siguin necessàries per a garantir la seguretat de les dades, assegurant el compliment del deure de secret professional, així com de les obligacions que li siguin aplicables en virtut de la normativa vigent.

El deure de secret professional es mantindrà amb caràcter indefinit encara que hagués finalitzat la relació contractual.

La companyia naviliera tracta la informació dels clients per a gestionar la relació contractual segons els termes i condicions establerts en els contractes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 6.1.b) del RGPD.

S'informa el client que les dades personals que faciliti en el moment de realitzar la reserva seran conservats mentre subsisteixi la finalitat per a la qual van ser recaptats i, en qualsevol cas, fins al venciment dels terminis de prescripció de les accions que poguessin derivar-se del compliment del contracte, sent bloquejats quan hagin deixat de ser pertinents per al compliment d'aquesta finalitat.

Així mateix, quan la supressió derivi de l'exercici del dret d'oposició previst en l'article 21.2 del Reglament (UE) 2016/679, el responsable podrà conservar les dades identificatives de l'afectat, quan siguin necessaris amb la finalitat d'impedir tractaments futurs per a fins de màrqueting directe.

El Client queda informat que la no aportació de la informació requerida suposa la impossibilitat de subscripció del contracte.

El Client pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, limitació en el tractament i portabilitat de dades a través del Servei d'Atenció al Client: Moll pesquer s/n Edifici Portuari 1a Planta, Eivissa, Illes Balears, C.P.: 07800.

En última instància, pot sol·licitar informació sobre els seus drets i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan, núm. 6, 28001 de Madrid.

Fet